Štadióny

Kapacita miest 100 Otvorená 1984

ul.Matici slovenskej Stropkov, 091 01