Štadióny

Kapacita miest 4100 Otvorená 1969

Doktor Clementisa 1150/50 Skalica, 909 01