Štadióny

Kapacita miest 2286 Otvorená n/a

Podjavorínskej 21 Levice, 934 01