Štadióny

Kapacita miest 5458 Otvorená 1982

T. Vansovej 10 Spišská Novà Ves, 052 01