Pravidlá

Hokejová Liga Čaňa 2021/2022


HRA DO TELA JE OBMEDZENÁ V ZMYSLE PRAVIDIEL SZLH / Ženy 


- Čas ľadovej plochy je jedna hodina.

- Hrací čas = 2 x 25 min. hrubý čas / remíza / - 3 samostatné nájazdy.

- Nadstavbová časť / remíza / - 5. minút predĺženie formát 3 na 3 ak sa nerozhodne - 3 samostatné nájazdy.

- Posledných 5 minút v zápase: Ak je stav stretnutia o 2 góly, sa čas bude zastavovať.

- Pri dvojminútovom treste (MT) a pri päťminútovom treste (VT) sa čas bude zastavovať.

- 5 min. do konca zápasu budú rozhodcovia praktizovať pravidlo o hybridnom zakázanom uvoľnení, pri gólových rozdieloch 0,1,2. 


Obmedzenia :

(PRO = hráč s hokejovou históriou (HH - Hokejová História) max. 2 hráči

Brankári 1 na SÚPISKE PRO / podmienka 5 rokov nechytal súťažne, čiže nemá záznam o činnosti v systéme SZĽH.

Brankár ktorý v minulosti chytal a chce hrať sa nepovažuje za PRO

Hráči - žiaci ktorý v minulosti hrali do 9.ročníka - kadet sa nepovažujú za PRO

Hráči do 30 rokov na zápase max. 4 hráči (na stránke sú označený ako mládež)

Hráči 2 na súpiske  PRO / podmienka 12 rokov nemajú záznam o činnosti v systéme SZĽH

Hráči ktorý v minulosti hrali 1.ligu seniorov = extraligu seniorov a reprezentovali Slovensko v iných súťažiach mimo SR nemôžu pôsobiť v Hokejovej Lige Čaňa.

Hráči nad 50 rokov ktorý v minulosti hrali súťaže riadené SZĽH sa nepovažujú za HsHH (platí aj pre predošlý bod).

Hráči pod 18 rokov musia mať písomný súhlas od rodičov. (máme tlačivo)

Hráči pod 15 rokov nemôžu hrať v Hokejovej Lige Čaňa

Hráči LIBA Academy majú v našej súťaži iné podmienky. ( o zoznam hráčov Liba Academy ktorý môžu hrať v našej súťaži môžeš požiadať na adrese hokejovaligacana@gmail.com )   


Všeobecné pravidlá:

- súpisku je možné vytvárať od zverejnenia zápasu na stránke

- súpiska musí byť uzavretá minimálne 1 hod. pred zápasom

- na striedačke môžu byť max. dvaja v civile (napr. tréner a vedúci mužstva)

- pri overovaní hráča sa postupuje nasledovne

   o kapitán za účasti druhého kapitána požiada rozhodcu o overenie totožnosti hráča

 - protest je možné podať max. do začiatku stretnutia, za poplatok 50,- Eur, ak bude protest uznaný, poplatok sa vráti; ak bude protest neuznaný,          poplatok  ostáva v banku ligy.

- na stránke budú uverejnené mob. čísla na vedúceho mužstva a aj jeho zástupcu, pre prípad výmeny zápasu. 

- v prípade porušenia pravidiel nastáva kontumácia zápasu 

- prezeranie videozáznamu hry tzv. Coachchallenge - môže požiadať kapitán, asistent alebo tréner - po nepotvrdenom podnete bude mužstvo potrestané     2min za zdržiavanie hry 

- každý účastník hraje na vlastné riziko. 

- rozhodcovia nenesú žiadnu zodpovednosť za priebeh zápasu Disciplinárny poriadok:

Pri vyšších trestoch budeme automaticky postupovať takto :

2 vyššie tresty = STOP 1 zápas

4 vyššie tresty = STOP 3 zápasy

5 vyššie tresty = STOP 4 zápasy

6 vyššie tresty = STOP 5 zápasy

Viac ako 6 vyšších trestov = o výške trestu rozhoduje DK HL Čaňa

TH = automaticky stop na 2 zápasy + o ďalšom postupe rozhoduje DK

Všetky tresty / dĺžku trvania trestu, môže na základe videozáznamu z kamery ZŠ alebo iného média upravovať disciplinárna komisia HL Čaňa.


O Podrobný disciplinárny poriadok môžete požiadať na adrese hokejovaligacana@gmail.com.


Priebežné hracie dni:

Streda:  19:30

Sobota: 17:00, 19:30, 20:45