Pravidlá

Hokejová Liga Čaňa 2021/2022


HRA DO TELA JE OBMEDZENÁ V ZMYSLE PRAVIDIEL SZLH / Ženy 


- Čas ľadovej plochy je jedna hodina.

- Hrací čas = 3 x 15 min. hrubý čas / remíza / - 3 samostatné nájazdy.

- Nadstavbová časť / remíza / - 5. minút predĺženie formát 3 na 3 ak sa nerozhodne - 3 samostatné nájazdy.

- Posledných 5 minút v zápase: Ak je stav stretnutia o 2 góly, sa čas bude zastavovať.

- Pri dvojminútovom treste (MT) a pri päťminútovom treste (VT) sa čas bude zastavovať.

- 5 min. do konca zápasu budú rozhodcovia praktizovať pravidlo o hybridnom zakázanom uvoľnení, pri gólových rozdieloch 0,1,2. 


Obmedzenia :

(PRO = hráč s hokejovou históriou (HH - Hokejová História) max. 2 hráči

Brankári 1 na SÚPISKE PRO / podmienka 5 rokov nechytal súťažne, čiže nemá záznam o činnosti v systéme SZĽH.

Brankár ktorý v minulosti chytal a chce hrať sa nepovažuje za PRO

Hráči - žiaci ktorý v minulosti hrali do 9.ročníka - kadet sa nepovažujú za PRO

Hráči do 30 rokov na zápase max. 4 hráči (na stránke sú označený ako mládež)

Hráči 2 na súpiske  PRO / podmienka 12 rokov nemajú záznam o činnosti v systéme SZĽH

Hráči ktorý v minulosti hrali 1.ligu seniorov = extraligu seniorov a reprezentovali Slovensko v iných súťažiach mimo SR nemôžu pôsobiť v Hokejovej Lige Čaňa.

Dvaja Hráči PRO nesmú však hrať v rovnakej formácii resp. „päťke“ a musia byť označení vizuálnym prvkom (napr. páskou na rukáve, červenou páskou na štucniach a i.), z ktorého bude pre rozhodcu zrejmé, že ide o PRO hráča. Ak sa v jednom okamihu na ľade objavia dvaja PRO hráči, bude tímu uložený menší trest za zlé striedanie (bude sa postupovať podľa pravidla 74 – príliš veľa hráčov na ľade).

Hráči nad 50 rokov ktorý v minulosti hrali súťaže riadené SZĽH sa nepovažujú za HsHH (platí aj pre predošlý bod).

Hráči ktorý nemajú 20 rokov záznam v systéme SZĽH na nepovažujú za PRO

Hráči pod 18 rokov musia mať písomný súhlas od rodičov. (máme tlačivo)

Hráči pod 15 rokov nemôžu hrať v Hokejovej Lige Čaňa

Hráči LIBA Academy majú v našej súťaži iné podmienky. ( o zoznam hráčov Liba Academy ktorý môžu hrať v našej súťaži môžeš požiadať na adrese hokejovaligacana@gmail.com )   

Aktívny hráči nemôžu hrať v hokejovej lige Čaňa 


Všeobecné pravidlá:

- súpisku je možné vytvárať od zverejnenia zápasu na stránke

- súpiska musí byť uzavretá minimálne 1 hod. pred zápasom

- na striedačke môžu byť max. dvaja v civile (napr. tréner a vedúci mužstva)

- pri overovaní hráča sa postupuje nasledovne

   o kapitán za účasti druhého kapitána požiada rozhodcu o overenie totožnosti hráča

 - protest je možné podať max. do začiatku stretnutia, za poplatok 50,- Eur, ak bude protest uznaný, poplatok sa vráti; ak bude protest neuznaný, poplatok  ostáva v banku ligy - v prípade porušenia pravidiel nastáva kontumácia zápasu 

- na stránke budú uverejnené mob. čísla na vedúceho mužstva a aj jeho zástupcu, pre prípad výmeny zápasu. 

- prezeranie videozáznamu hry tzv. Coachchallenge - môže požiadať kapitán, asistent alebo tréner - po nepotvrdenom podnete bude mužstvo potrestané 2 min za zdržiavanie hry 

- každý účastník hraje na vlastné riziko. 

- rozhodcovia nenesú žiadnu zodpovednosť za priebeh zápasu Disciplinárny poriadok:

Pri vyšších trestoch budeme automaticky postupovať takto :

2 vyššie tresty = STOP 1 zápas

4 vyššie tresty = STOP 3 zápasy

5 vyššie tresty = STOP 4 zápasy

6 vyššie tresty = STOP 5 zápasy

Viac ako 6 vyšších trestov = o výške trestu rozhoduje DK HL Čaňa

TH = automaticky stop na 2 zápasy + o ďalšom postupe rozhoduje DK

Všetky tresty / dĺžku trvania trestu, môže na základe videozáznamu z kamery ZŠ alebo iného média upravovať disciplinárna komisia HL Čaňa.


O Podrobný disciplinárny poriadok môžete požiadať na adrese hokejovaligacana@gmail.com.


Priebežné hracie dni:

Streda:  19:30

Sobota: 17:00, 19:30, 20:45