Rozhodnutia Disciplinarnej Komisie

Rozhodnutie DK č.4 zo dňa 10.11.2021


Hráčovi HC Cassovia Kings s číslom 68 Martinovi Riečickému bol v zápase Lakers Čaňa – HC Cassovia Kings (odohratého dňa 6.11.2021 so začiatkom o 19:30) udelený Trest v hre podľa pravidla 48.5. – napadnutie hlavy a krku.Disciplinárna komisia Hokejovej ligy Čaňa po zhliadnutí kamerového záznamu zo zápasu udeľuje hráčovi STOP na 5 súťažných zápasov a podmienku do konca sezóny. Disciplinárna komisia pri určovaní výšky trestu zohľadnila 2 skutočnosti, a to:

1. Evidentný úmysel vyvolať fyzický kontakt s protihráčom bez puku a vo veľmi zraniteľnej pozícii;

2. Vážnejšie zdravotné dopady, ktoré protihráč utrpel v priamej súvislosti s týmto kontaktom.

Zároveň pripomíname, že pravidlá Hokejovej ligy Čaňa obmedzujú tzv. hru do tela v záujme ochrany zdravia všetkých hráčov, vo väzbe na to sú všetky podobné zákroky neakceptovateľné a ich prípadné opakovanie bude adekvátne sankcionované. Rozhodnutie DK č.3 zo dňa 19.10.2021
Zároveň pripomíname, že pravidlá Hokejovej ligy Čaňa obmedzujú tzv. hru do tela v záujme ochrany zdravia všetkých hráčov, vo väzbe na to sú všetky podobné zákroky neakceptovateľné a ich prípadné opakovanie bude adekvátne sankcionované. Rozhodnutie DK č.3 zo dňa 19.10.2021

16.10.2021 AHK Sokoľany vs HC Klivent Slanec 
V čase 38.20 boli hráčom:
1. AHK Sokoľany - č. 41 Marek Oravec
2. HC KLIVENT Slanec - č. 8 Jozef Soľar
udelené väčšie tresty a osobné tresty do konca stretnutia (podľa pravidla 46.1. tretí odsek) za BITKU. Disciplinárna komisia Hokejovej Ligy Čaňa udeľuje hráčom podmienečný trest STOP na 1 zápas s odkladom na 3 zápasy. 16.10.2021 HC Haniska Flyers vs HK Nižný Klátov
V čase 36.50 bol hráčovi HC Haniska Flyers – č. 20 Gabriel Sabo – udelený osobný trest za nešportové správanie (pravidlo 39.4. ods. I). Hráč napriek viacpočetným výzvam rozhodcov odmietal opustiť ľadovú plochu a priestory hráčskej lavice, rovnako tak neupúšťal od veľmi rozmanitého spektra hrubých urážok na adresu rozhodcov, v dôsledku čoho mu bol v čase 38.00 udelený osobný trest do konca stretnutia v zmysle pravidla 39.5. ods. I. a pravidla 39.5. ods. II. Disciplinárna komisia Hokejovej Ligy Čaňa udeľuje hráčovi trest STOP na 3 zápasy a podmienečný trest do konca základnej časti súťažného ročníka.
9.10.2021
HC Klimavex Košice vs Lakers Čaňa
V čase 13:15 bol hráčovi HC Klimavex Košice č.78 Roman Imro udelený osobný trest a následne osobný trest do konca stretnutia za nešportové správanie.(pravidlo 39.4. ods. I). Disciplinárna komisia Hokejovej Ligy Čaňa udeľuje hráčovi STOP na 1 zápas a podmienečný trest na ďalšie nasledujúce 3 stretnutí v ktorých hráč nastúpi.


Rozhodnutie DK č.2 zo dňa 4.10.2021

Hráčovi Lakers Čaňa č.97 Marián Cmoriak bol 2.10.2021 o 19:30 v zápase Lakers Čaňa - HK Nižný Klátov v čase 20:25 udelený VT+OK podľa pravidla 41.3 a 41.5 Vrazenie na mantinel.
Disciplinárna komisia Hokejovej Ligy Čaňa po zhliadnutí záznamu zo zápasu udeľuje hráčovi podľa závažnosti priestupku STOP na 2 zápasy a ďalej mu udeľuje podmienku na ďalšie 4 zápasy v ktorých hráč nastúpi.
Ďalej 2.10.2021 o 20:45 v zápase HC Cassovia Kings - HC Klimavex Košice v čase 33:30 udelené vyššie tresty za bitku hráčovi HC Cassovia Kings č.16 Michal Vejčík a hráčovi HC Klimavex Košice č.8 Adam Ridarčík
Disciplinárna komisia Hokejovej Ligy Čaňa udeľuje hráčom podmienečný trest STOP na 1 zápas s odkladom na 3 zápasy.