Rozhodnutia Disciplinarnej Komisie

Rozhodnutie DK č.8 zo dňa 27.4.2022

   1. Prešetrenie situácie z prvého semifinálového zápasu HC KLIMAVEX Košice - AHK Sokoľany

    DK po zhliadnutí videozáznamu hry zhodnotila že hráč KLIMAVEXu č.19 RIDARČÍK Adam a hráč         
    Sokolian č.40 JANKE Jakub viedli štandardný súboj o puk ktorý ukončili súbojom o mantinel.    
 -  Rozhodca na ľade tuto situáciu vyhodnotil ako štandardný súboj o puk. Po zhliadnutí záznamu DK 
     zhodnotila že hráčovi Sokolian č. 40 JANKE Jakub mohol byť uložený maximálne 2 minútový trest
     za Nedovolené bránenie v hre.
    Záver :
     Rozhodcov sme upozornili, aby s väčším dôrazom dohliadali na takéto priestupky.  

2. Šarvátka v druhom semifinálovom zápase HC KLIMAVEX Košice - AHK Sokoľany
     V čase 43:55 boli hráčom KLIMAVEX č.12 PAŇAK Milan a Sokoľany č.87 GERGELY Patrik udelené VT
      za Hrubosť.
      Záver :
      DK udeľuje hráčom podmienečný trest STOP na 1 zápas s odkladom na 4 zápasy.

3. Nastrelenie puku na rozhodcu v druhom semifinálovom zápase HC KLIMAVEX Košice - AHK
    Sokoľany

Po analýze videozáznamu z druhého semifinálového stretnutia medzi mužstvami HC KLIMAVEX Košice - AHK Sokoľany sa DK Hokejovej ligy Čaňa rozhodla pozastaviť činnosť hráčovi HC KLIMAVEX Košice s č.19 ČERNÁK Marek (ďalej len "hráč") - na 2 zápasy a následnou podmienkou na ďalšie 4 zápasy a to z dôvodu  nastrelenia čiarového rozhodcu v poslednej minúte uvedeného zápasu. DK pri udeľovaní sankcie vychádzala primárne z týchto skutočností:

I. Hráč najskôr nastrelil protihráča do brucha - hoci nemožno dokázať hráčov priamy úmysel, situácia je prinajmenšom kontroverzná - hráč v čase vyhadzovania puku nebol napádaný a mal dostatok priestoru vyhodiť puk po mantineli resp. stredom - prípadná argumentácia, že takýmto vyhodením nechcel spôsobiť ice-ing by len opodstatňovala predpoklad, že protihráča trafil úmyselne.

 II. Následne sa hráč pokúsil o opätovné vyhodenie puku, pričom bol v rovnakej pozícii ako pri predošlej situácii - nebol napadaný a mal prehľad o postavení hráčov a rozhodcov.

 III. Z herného hľadiska je pre členov DK HL Čaňa nepochopiteľnou voľba hráča poslať puk diagonálne na mantinel v takej výške a za takého stavu - riskoval dvojminútový trest za vyhodenie puku z hracej plochy.

IV. Videozáznam dokazuje, že hráč spravil pohyb hlavou k čiarovému rozhodcovi a teda je zrejmé, že mal vedomosť o pozícii čiarového rozhodcu, čo bolo zdôraznené už v bode II.
Záver:
Akékoľvek prejavy voči rozhodcom (či už fyzické alebo verbálne) bude tvrdo sankcionované buď priamo na ľade alebo dodatočne formou podobných rozhodnutí. V plnej miere akceptujeme, že prebieha súboj o finále a k tomu patrí vyššia dávka športovej a emocionálnej zainteresovanosti, to však neznamená, že začneme strácať ľudský rešpekt a ohľaduplnosť jedného voči druhému!


Rozhodnutie DK č.7 zo dňa 5.4.2022


3.4.2022 o 20:45 v zápase HC Cassovia Kings - Trstené pri Hornáde V čase 28:03  bol udelený trest v hre (TH) hráčovi tímu Cassovia Kings číslom

19. Michal Vejčik ml. za napadnutie zozadu podľa pravidla 43.4
Disciplinárna komisia Hokejovej Ligy Čaňa udeľuje hráčovi trest STOP na 6 súťažných zápasov.Rozhodnutie DK č.6 zo dňa 28.3.2022


27.3.2022 o 20:45 v zápase HC Cassovia Kings - Trstené pri Hornáde V čase 41:15 bol udelený vyšší trest plus osobný trest do konca stretnutia hráčovi tímu Cassovia Kings číslom 16. Michal Vejčik za bitku podľa pravidla 46.1.
Disciplinárna komisia Hokejovej Ligy Čaňa udeľuje hráčovi trest STOP na 3 súťažne zápasy. 
(Hráč už inkasoval v súťaži 4 vyššie tresty)