Popis

Hlavnou myšlienkou pre vznik bolo rozvoj športových aktivít prívržencov ľadového hokeja prostredníctvom tímov zapojených do súťaže.

Hokejová Liga Čaňa je dlhodobá súťaž hokejových mužstiev. Delí sa na základnú časť, ktorá sa začína v Októbri a play-off, ktorá sa začína v Apríli.

Domovským štadiónom sa stal ZIMNÝ ŠTADIÓN V ČANI na ktorom sa odohrávajú všetky zápasy Hokejovej Ligy Čaňa

UPOZORNENIE PRE FANÚŠIKOV :

- Pre fanúšikov Hokejovej Ligy Čaňa je vyhradený IBA bočný vchod do zimného štadióna, NIE vstup pre hráčov a funkcionárov
- fanúšikovia majú PRÍSNY ZÁKAZ vstupovať do priestorov šatní a do priestoru medzi striedačkami v prípade porušovania tohto zákazu bude mužstvo potrestané v zmysle disciplinárneho poriadku.
- Prosíme hráčov a fanúšikov aby dodržiavali nariadenia Úradu Verejného Zdravotníctva v súvislosti s COVID-19  
Za kontrolu dodržiavania OP alebo OTP (podľa aktuálnej vyhlášky)  je zodpovedný hráč sám za seba a účasťou na ľadovej ploche potvrdzuje pravdivosť údajov,  nie je zodpovedný ani vedúci mužstva, ani prevádzkovateľ ZŠ a ani liga. 
> súťaž sa hraje podľa platných pravidiel SZĽH 2018-2022 - Zmeny v pravidlách SZĽH 2021
> zápasy základnej časti rozhodujú 2 licencovaný rozhodcovia SZĽH alebo VsZĽH, zápasy PlayOFF rozhodujú 4 licencovaný rozhodcovia SZĽH alebo VsZĽH
> po odohraní základnej časti ktorá trvá od októbra do marca nasleduje PlayOFF
> mužstvám je umožnené mať na súpiske 2 hráčov s hokejovou minulosťou (PRO), pričom na zápase môžu byť prítomný všetci, nesmú však hrať v rovnakej formácii resp. „päťke“ a musia byť označení vizuálnym prvkom (napr. páskou na rukáve, červenou páskou na štucniach a i.), z ktorého bude pre rozhodcu zrejmé, že ide o PRO hráča. Ak sa v jednom okamihu na ľade objavia dvaja PRO hráči, bude tímu uložený menší trest za zlé striedanie (bude sa postupovať podľa pravidla 74 – príliš veľa hráčov na ľade) a 4 hráčov mládež

> hrací čas je 3x 15 minút hrubého času, pri nerozhodnom stave po odhohraní riadneho hracieho času  nasledujú samostatné nájazdy 3 v 3, po nich nasleduje rýchla smrť (samostatných nájazdov sa smie zúčastniť iba jeden z troch PRO)

> hráčom a brankárom sa vedú riadne štatistiky ich výkonnosti ktoré nájdete na tejto stránke
> poradie mužstiev v tabuľke sa určuje podľa týchto faktorov : počet bodov – gólový rozdiel – počet strelených gólov


UPOZORNENIE:
- V prípade porušovania stanovených pravidiel, môže dôjsť k vylúčeniu hráča alebo mužstva zo súťaže.
- Každý účastník Hokejovej Ligy Čaňa hraje na vlastné riziko.

Zápasy sa nebudú dať rušiť ani prekladať z ľubovoľných dôvodov. Akceptujeme to iba v jedinom prípade: musíte si to dohodnúť sami medzi sebou, zabezpečiť si náhradný ľad aj rozhodcov...v prípade že družstvo nepríde na zápas, nastáva kontumácia v prospech súpera a družstvo ktoré nepríde musí zaplatiť prenájom celého ľadu... Ak tak neurobí bude zo súťaže vylúčené.. Berte to zodpovedne, rešpektujte súpera a aj rozhodcov.. pretože každý sa nejako prispôsobuje...!!!!!


Viac informácií nájdete v sekcii PRAVIDLÁ alebo na adrese hokejovaligacana@gmail.com