HK Zakartskі Medvedi

4-rd

91 Andrii Myhalnytskyi

Body 3
Góly 3
I. Asistencie 0
II. Asistencie 0
Tresty 0
16.02.19
Sobota
13:10
16.02.2019
Sobota
13:10
HK Zakartskі Medvedi
3 : 1
HK Jarkop Humenné
Detailne
Góly (1)
05:00 I Period: 2 91 Andrii Myhalnytskyi
16.02.19
Sobota
11:00
16.02.2019
Sobota
11:00
HK Zakartskі Medvedi
8 : 5
HK Svidnik
Detailne
Góly (1)
13:30 I Period: 2 91 Andrii Myhalnytskyi
16.02.19
Sobota
09:00
16.02.2019
Sobota
09:00
HK Zakartskі Medvedi
6 : 0
HK Sobrance
Detailne
Góly (1)
16:00 I Period: 2 91 Andrii Myhalnytskyi