Pravidlá

Pravidla Hokejového Turnaja obcí reg. Hornád :

- Za obec môže nastúpiť iba hráč s trvalým pobytom, alebo hráč ktorý tam býval aspoň 10 rokov
- Výnimkou je hráč, ktorý nemá trvalý pobyt v obci, ale býva v obci viac ako dva roky
- Za obec môže nastúpiť brankár, ktorý nepochádza z regiónu za podmienky, že nesmie mať žiadnu brankársku hokejovú minulosť okrem žiackych
súťaží.
- Výnimkou je brankár, ktorý pochádza z regiónu (môže mať hokejovú minulosť)
- Na turnaji môžu nastúpiť aj hráči od 15 rokov, ale len so súhlasom zák. zástupcu.
- Mužstvá odovzdajú na začiatku turnaja súpisku, ktorá bude obsahovať počet hráčov s menom, priezviskom, rokom narodenia a číslom hráča.
- Súpisku každého mužstva potvrdí starosta obce a nemožno ju počas celého turnaja meniť ani dopĺňať.
- Nie je možný štart jedného hráča za viac mužstiev počas turnaja, výnimkou je iba brankár!
- V prípade že obec, má väčší počet hráčov môže na turnaj nahlásiť druhé mužstvo a za podmienok dodržania pravidiel tohto turnaja.

Tresty:
- Hrá sa podľa platných pravidiel Ľadového Hokeja (IIHF 2022-23)
- Tresty za priestupky sa ukladajú v zmysle pravidiel ľadového hokeja
- Je zakázaná „ HRA DO TELA“ (bezkontaktný hokej podľa pravidiel OLD BOYS)
- Zakázané uvoľnenie je zrušené z dôvodu plynulosti hry.
- V prípade previnenia sa proti pravidlám za ktoré sa ukladá trest OT, VT+OK, TH hráčovi, ktorý fauloval bude uložená STOPKA na nasledujúce zápasy (počet zápasov - podľa miery previnenia), alebo bude hráč vylúčený do konca turnaja !

Fair Play:

- Pri hromadnej bitke (viac ako dvaja hráči), bude stretnutie predčasne ukončené a žiadne mužstvo si nepripíše body ani skóre.
- Hrubé verbálne alebo dokonca fyzické napadnutie rozhodcov bude dôvodom k okamžitému ukončeniu stretnutia a vylúčenie previneného mužstva z turnaja. Vylúčenému mužstvo bude skontumovaný zápas v pomere 5 : 0.
- Vyzývame všetky zúčastnené mužstvá aby dodržiavali pravidlá Fair Play.
- Na konci turnaja bude odovzdaná vecná cena najlepšiemu mužstvu za hru Fair Play.

Zodpovednosť:
- Každý hráč a každé mužstvo hrá na tomto turnaji na vlastné riziko, a plne zodpovedá za svoje vlastné zdravie a vlastné konanie.
- Prípadné „úmyselné aj neúmyselné zákroky“ by sa mohli kvalifikovať ako ublíženie na zdraví. Usporiadateľ turnaja ani rozhodcovia nenesú žiadne
právne následky predovšetkým finančné, ktoré by mohli vyplynúť z účasti na tomto turnaji.
- Týmto vyzývame všetkých účastníkov turnaja, aby si tieto slová zobrali na vedomie!

Hrací plán:
- Zúčastnené mužstvá budú rozdelené do základných skupín, kde sa odohrajú zápasy každý s každým.
- semifinalisti z posledného odohraného ročníka budú nasadený v
4 skupinách (A,B,C,D)
- Po skončení základnej časti sa budú hrať semifinálové zápasy systémom 1.A – 1.C, 1.B – 1.D
- Víťazi semifinálových zápasov odohrajú zápas o 1.miesto, a porazení o 3.miesto.

O poradí v skupinách základnej časti rozhoduje:
1. Počet získaných bodov (normálne bodovanie)
2. Vzájomný zápas
3. Rozdiel vstrelených a inkasovaných gólov
4. Vyšší počet vstrelených gólov
5. Menší počet trestných minút

Upozornenie:
- V prípade nerozhodného výsledku v skupinách nasledujú samostatné nájazdy podľa pravidiel SZĽH.
- V prípade nerozhodného výsledku v semifinálových a finálových zápasoch sa bude hrať 5 minút čistého času predĺženie 3-ja proti 3-om
„náhla smrť“. Ak sa nerozhodne ani po tom, nasledujú samostatné nájazdy podľa pravidiel SZĽH.

Hracia doba:
- Rozcvička na ľade – 2 minúty
- Hrací čistý čas – 2 x 20 minút
- Prestávka – 2 minúty
- Prvý polčas budú strany vymenené (brankári budú na vzdialenejších stranách od striedačky), druhý polčas normálne.
- V predĺžení budú brankári na vzdialenejších stranách od striedačky (ako v prvom polčase)