Pravidlá

Návrh nových pravidiel:

Všeobecné pravidlá:
- súpisku je možné vytvárať od zverejnenia zápasu na stránke
- súpiska musí byť uzavretá minimálne 1 hod. pred zápasom
- na striedačke možu byť max. dvaja v civile (tréner a vedúci mužstva)
- pri overovaní hráča sa postupuje nasledovne
-- kapitán za účasti druhého kapitána požiada rozhodcu o overenie totožnosti hráča
- všetky vyššie tresty budú trestané vylúčením hráča do konca stretnutia, okrem seknutia po plexiskle (nešportové správanie), kedy si hráč odsedí 10 minút na trestnej lavici


II. liga
A.1 II.liga bude liga nad 30.rokov a budú dovolené dve výnimky v zápase, tak ako doteraz (súpiska bude obsahovať max. 30 hráčov + dvaja brankári).
A.2 zápasy budú rozhodovať dvaja rozhodcovia
A.3 každé mužstvo musí mať jedného stabilného brankára a jedného náhradníka
A.4 protest je možné podať max. do polčasu, za poplatok 50,- Eur, ak bude protest uznaný, poplatok sa vráti; ak bude protest neuznaný, poplatok ostáva v banku ligy.
A.5 štart hráča z I. ligy je povolený, ale bude zarátaný do výnimky.
A.6 na stránke budú uverejnené mob. čísla na vedúceho mužstva a aj jeho zástupcu, pre prípad výmeny zápasu.
A.7 zmeny v súpiskách bude možné urobiť v polovici nasledujúcej sezóny (10.-15.januára príslušného roka).
A.8 za nižšie tresty si hráč odsedí 2 minúty.
A.9 vyššie tresty v lige nebudú, za vyšší trest hráč automaticky ide do šatne, a po prezretí videozáznamu, mu bude oznámený dodatočný trest (stop na 1,2,3,4,5 zápasov a pod.).
A.10 v prípade porušenia nastáva kontumácia zápasu
A.11 hrací čas: 2 x 25 min.
A.12 každý účastník hraje na vlastné riziko.
A13. Hráči s hokejovou minulosťou sú povolení, ak neboli registrovaní posledných 15 rokov, alebo sú starší ako 50 rokov.
A14. Hráč ktorý dostane v zápase vyšší trest ma automaticky stopku na ďalší zápas.
A15. Hráč /výnimka/ , ktorý dostane v zápase vyšší trest má automaticky stopku na 2/dva/ zápasy.

A16. V sezóne 2019/20 prvé dve mužstva po základnej časti automaticky postúpia do I. Ligy.
A17. V sezóne 2019/20 bude play-off 1(1-6. mužstvo) a play-off 2(7-12.mužstvo), tak ako to bolo v minulej sezóne...
A18. V sezóne 2021/22 posledné mužstvo po základnej časti z I.ligy zostupuje do II.ligy. A prvé mužstvo po základnej časti z II. ligy postupuje do I. ligy.
A19. Posledná minúta v zápase:
Ak je stav stretnutia o jeden gól, bude sa čas zastavovať.
A20. Čas dvojminútového trestu začína plynúť, po nástupe hráča na trestnú lavicu.


Powered by A2WORKS SRO

© 2017-2020 ALL RIGHTS RESERVED.