Pravidlá

1.Hokejová Liga Čaňa
Čas ľadovej plochy 1,15 h
Hrací čas 2 x 20 min., /remíza/ 5 min predĺženie - 3 samostatné nájazdy.
5 min. do konca zápasu budú rozhodcovia praktizovať pravidlo o hybridnom zakázanom uvolnení, pri gólových rozdieloch 0,1,2. (Základná Časť)
10 min. do konca zápasu budú rozhodcovia praktizovať pravidlo o hybridnom zakázanom uvolnení, pri gólových rozdieloch 0,1,2,3. (PlayOFF)
Obmedzenia : (HsHH = hráč s hokejovou históriou / HH - Hokejová História)
Brankári 1 na SÚPISKE s HH / podmienka 5 rokov nechytal súťažne, čiže nemá záznam o čínnosti v systéme SZLH.
Brankár ktorý v minulosti chytal a chce hrať sa nepovažuje za HsHH.
Hráči - žiaci ktorý v minulosti hrali do 9.ročníka - kadet sa nepovažujú za HsHH.
Hráči 3 na súpiske s HH / podmienka 10 rokov nemajú záznam o činnosti s systéme SZLH
Hráči ktorý v minulosti hrali 1.ligu seniorov, extraligu seniorov a reprezentovali slovensko v iných súťažiach mimo SR nemôžu pôsobiť v Hokejovej Lige Čaňa.
Hráči nad 50 rokov ktorý v minulosti hrali súťaže riadené SZLH sa nepovažujú za HsHH(platí aj pre predošlý bod).
Hráči pod 18 rokov musia mať písomný súhlas od rodičov. (máme tlačivo)
Hráči pod 15 rokov nemôžu hrať v Hokejovej Lige Čaňa
Hráči LIBA Academy majú v našej súťaži iné podmienky.

Všeobecné pravidlá:
- súpisku je možné vytvárať od zverejnenia zápasu na stránke
- súpiska musí byť uzavretá minimálne 1 hod. pred zápasom
- na striedačke môžu byť max. dvaja v civile (napr. tréner a vedúci mužstva)
- pri overovaní hráča sa postupuje nasledovne
-- kapitán za účasti druhého kapitána požiada rozhodcu o overenie totožnosti hráča
- protest je možné podať max. do polčasu, za poplatok 50,- Eur, ak bude protest uznaný, poplatok sa vráti; ak bude protest neuznaný, poplatok ostáva v banku ligy.
- na stránke budú uverejnené mob. čísla na vedúceho mužstva a aj jeho zástupcu, pre prípad výmeny zápasu.
- v prípade porušenia nastáva kontumácia zápasu
- každý účastník hraje na vlastné riziko.
- rozhodcovia nenesú žiadnu zodpovednosť za priebeh zápasu 
- V sezóne 2019/20 prvé dve mužstva II. Hokejovej Ligy Čaňa po základnej časti automaticky postúpia do I. Ligy.
- V sezóne 2020/21 posledné mužstvo po základnej časti z I .Hokejovej Ligy Čaňa zostupuje do II. Hokejovej Ligy Čaňa. A prvé mužstvo po základnej časti z II. Hokejovej Ligy Čaňa postupuje do I. Hokejovej Ligy Čaňa.

Disciplinárny poriadok:
Pri vyšších trestoch budeme automaticky postupovať takto :
2 vyššie tresty = STOP 1 zápas
4 vyššie tresty = STOP 3 zápasy
5 vyššie tresty = STOP 4 zápasy
6 vyššie tresty = STOP 5 zápasy
Viac ako 6 vyšších trestov = o výške trestu rozhoduje DK HL Čaňa
TH = automaticky stop na 2 zápasy + o ďalšom postupe rozhoduje DK
Všetky tresty / dĺžku trvania trestu, môže na základe videozáznamu z kamery ZŠ alebo iného média upravovať disciplinárna komisia HL Čaňa.
O Podrobný disciplinárny poriadok možte požiadať na adrese hokejovaligacana@gmail.com.