Zimný Štadión Lučenec

Športová 4909/3 Lučenec, 98403
Najbližšie udalosti

Z hľadiska funkčného využitia je objekt vybudovaný ako zimný štadión. Z funkčného hľadiska je objekt rozčlenený na priestor ľadovej plochy, hľadisko, sociálno-obslužné priestory pre športovcov a v pôvodnom objekte sa nachádzajú administratívne priestory, technické priestory vybavenia a sociálne priestory pre návštevníkov zimného štadióna. Areál zimného štadióna je z južnej strany oplotený a rozdelený na priestor pre návštevníkov a zvyšné obslužné priestory a vnútro areálové komunikácie.

Ako sa k nám dostanete?

- Objekt zimného štadióna je situovaný v oddychovej zóne mesta na križovatke ulíc Boženy Nemcovej a Športovej ulice v západnej časti mesta Lučenec. - Hlavný vstup je situovaný z parkoviska od ulice Športovej z pozdĺžnej strany objektu. Z ulice Športovej je rovnako situovaný zásobovací a obslužný vstup k objektu z jeho juhozápadnej strany. Na ulici Športovej sa tiež nachádza parkovisko pre prípadné pohotovostné státia ako aj pre návštevníkov. Zo spomínaných ulíc bude zabezpečený prístup požiarnej techniky, polície, zdravotníckej pomoci a samotné zásobovanie objektu.

Google Map | GPS: 48.3298239, 19.641547

Zimný Štadión Lučenec
Contact

Adresa: Slovakia, Športová 4909/3 Lučenec, 98403

Site: http://www.spool.sk/zimny-stadion