Všetky udalosťi zajtra

28 Sep
11:45
Verejné korčuľovanie

NPUSŠPS
28 Sep
13:15
Hokejka a puk

NPUSŠPS
Verejné korčuľovanie s hokejkou a pukom