Všetky udalosťi tento víkend

4 Feb
17:15
Verejné korčuľovanie

NPUSŠPS
Verejné korčuľovanie
5 Feb
06:00
Hokejka a puk

NPUSŠPS
Verejné korčuľovanie s hokejkou a pukom
5 Feb
16:15
Verejné korčuľovanie

NPUSŠPS
Verejné korčuľovanie